PRODUKTY

 

Společnost Dvůr Kostomlaty s.r.o. hospodaří na 900 ha.

 

dvur kostomlaty

 

 

Rostlinná výroba:

 

obiloviny

cukrová řepa

olejniny

v menším rozsahu některé další plodiny